Besparen op INBOEDELverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen, Autoverzekeringen, Inboedelverzekeringen,
Opstalverzekeringen, Rechtsbijstandverzekeringen, Reisverzekeringen,
Zorgverzekeringen, Uitvaartverzekeringen.

INBOEDELverzekeringen

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Eveneens tot de inboedel behoren:
- Kleine huisdieren (katten, honden, konijnen e.d.). Kleine huisdieren worden ook wel gezelschapsdieren genoemd. Grote huisdieren, ook wel vee genoemd, behoren niet tot de inboedel.
- Bromfietsen
- Fietsen
- Aanhangwagens
- Tuinaanleg
- Vaartuigen, accessoires van motorrijtuigen, vaak met een bepaald maximum.

Niet tot de inboedel behoort:
- Geld en geldswaardig papier
- Zaken, bestemd voor industriële of handelsdoeleinden
- Motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen.

Momenteel vindt er onderhoud plaats aan deze vergelijker. Excuus voor het ongemak.